Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (”Regulamentul General European pentru Protecția Datelor” sau ”GDPR”), ALTEN SI – TECHNO ROMANIA S.R.L., cu sediul social în București, Șos. Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etaj 5, Sector 2, înregistrată în Registrului Comerțului sub nr. J40/1228/1995, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 7012150 (”Alten”), vă informează în legătură cu prelucrarea datelor personale, astfel:

 

Ø  Notă de informare pentru candidați;

Ø  Notă de informare pentru angajați;

Ø  Notă de informare pentru clienți și prospecți;

Ø  Notă de informare pentru furnizori;

 

Notă de informare pentru candidați

În conformitate cu discuția purtată cu personalul de recrutare al Alten, v-ați dat acordul de a participa la procesul de recrutare și de a ajuta la îmbunătățirea acestui proces prin prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră pot fi transmise către celelalte entități ale Grupului Alten pentru aceleași scopuri.

Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten. Acestea vor fi păstrate pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la ultimul contact cu dumneavoastră.

Vă reamintim că, sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datelor, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate sau dreptul de a vă retrage consimțământul, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Notă de informare pentru angajați

În conformitate cu Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, Alten prelucrează date cu caracter personal ale angajaților săi, în scopul gestionării raporturilor de muncă/serviciu.

Scopul acestei prelucrări îl reprezintă, în mod specific, gestiunea salarizării, a carierei, derularea procesului de formare profesională, a procesului de organizare a muncii, furnizarea de resurse și echipamente IT, de comunicare internă și externă, de acces și de securitate a sediilor, bunurilor și persoanelor.

Prelucrarea datelor este întemeiată pe interesul legitim al Alten, pe îndeplinirea unor obligații legale și pe executarea contractului de muncă.

Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten.

Datele se păstrează pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea relației de muncă sau mai mult, dacă prevederile legale impun acest lucru.

Sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Notă de informare pentru clienți și prospecți

În conformitate cu Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, Alten prelucrează date cu caracter personal în vederea gestiunii comerciale a clienților și a prospecților.

Prelucrarea acestor date este întemeiată pe interesul legitim al Alten și, acolo unde este cazul, pe executarea contractului.

Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten.

Acestea sunt păstrate până la 3 (trei) ani de la ultimul nostru contact, în cazul prospecților,  sau până la 5 (cinci) ani de la încheierea relației noastre comerciale, în cazul clienților, cu excepția cazului în care prevederile legale impun o perioadă mai lungă.

Sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Notă de informare pentru furnizori

În conformitate cu Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, Alten prelucrează date cu caracter personal pentru gestiunea furnizorilor și prestatorilor.

Prelucrarea acestor date este întemeiată pe interesul legitim al Alten și, dacă este cazul, pe executarea contractului.

Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten.

Acestea sunt păstrate până la 5 (cinci) ani de la încheierea relației noastre contractuale, cu excepția cazului în care dispozițiile legale impun o perioadă mai lungă.

Sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne gasesti si aici

Contact

BUCURESTI - OREGON Park, Sos Pipera, nr 46D-46E-48, Cladirea B, etaj 5, sector 2, 020309
Tel: +40 (0)21 409 58 00
Fax: +40 (0)21 233 19 11 

office@altenromania.ro

TIMISOARA – Strada Coriolan Brediceanu nr. 10/E, cladirea 3 E, Mezanin, Birou E.M.2 , Timisoara, Timis,  cod postal 300011

SIBIU - Strada Constantin Noica, Nr. 54, Et. 2
Tel: +40 (0)369 435 671

IAȘI - ALTEN Delivery Center Strada Mitropolit Varlaam, nr. 54, Nicolina Business Center, et.8,România
Tel. : +40 (0) 372 40 14 67

PITESTI - Strada Banu Maracine nr 1, Pitesti, Judet Arges, cod postal 110194
Tel: +40 (0) 248 223 182

CRAIOVA - Strada Ion Maiorescu nr. 4, Cladirea PROIECT CRAIOVA, corpul B, et. 6, Craiova, Judet Dolj, cod postal 200760
Tel: +40 (0)251 417 741

CLUJ-NAPOCA – Strada Cotita nr. 9, Co-working Silicon Forest, Cluj-Napoca, Judet Cluj, cod postal 400104

SC ALTEN SI TECHNO ROMANIA SRL
CUI 7012150
J40/1228/1995