Calcul NVH Folosind Metoda Elementului Finit (MEF)

Industrie


Automotive

Piața


Locală

Activități

Crearea și verificarea modelelor FEM pentru diferite tipuri de vehicule utilizând ANSA
Crearea simulărilor NVH pentru vehicule în conformitate cu procedurile Renault
Analiza rezultatelor obținute și găsirea unei soluții pentru zgomotul interior, vibrații/zgomot și analiza modală etc.
Utilizarea ANSA pentru a crea și modifica modelele FEM pentru diferite tipuri de vehicule
Utilizarea NASTRAN pentru a rula și verifica simulările NVH
Analiza și procesarea rezultatelor folosind METAPOST/VISA/MATLAB
Dezvoltarea și integrarea soluțiilor în cazul în care nu se ajunge la rezultatul dorit

Servicii

Crearea, verificarea și analiza rezultatelor NVH

Standarde și instrumente

ANSA/META, NASTRAN, VISA, MATLAB