Centru de Servicii Front Office

Industrie


Bancar, Financiar & Asigurări

Piața


Internațională

Activități

Intervenții la fața locului și nearshore
Colaborare cu interlocutori interni și terți
Asistență tehnică (mentenanță preventivă și corectivă)
Responsabilitatea evoluțiilor și proiectelor noi
Suport proactiv în ceea ce privește aspectele tehnice și metodologice
Lucru în colaborare cu o echipă din ALTEN Franța

ALTEN - Valoare adăugată

Optimizarea costurilor
Furnizarea de resurse umane competente (având în vedere mediul multi-tehnologic)
Consultanță în aspecte tehnice și metodologice
Urmărirea evoluției noilor proiecte
Metodologia Agile

Standarde și instrumente