Politica de prelucrare a datelor personale


Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru Grupul ALTEN.
ALTEN ia toate măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate cu cea mai mare grijă, conform reglementărilor.
Mai jos veți găsi informații detaliate despre prelucrarea datelor dvs. personale atunci când accesați acest site web.Cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră personale?


Datele dvs. personale sunt prelucrate de către ALTEN România în calitate de Operator.
ALTEN SI – TECHNO ROMANIA S.R.L. (”ALTEN Romania”) cu sediul în Șoseaua Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etaj 5, Sector 2, 020309, București – Romania, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/1228/1995, Cod TVA RO 7012150.
Datele de contact ale coordonatorului pentru protecția datelor sunt următoarele: dpc@altenromania.ro.Cum sunt utilizate datele dumneavoastră?


Datele dvs. personale sunt utilizate de ALTEN România pentru a:
• Răspunde și procesa mesajele dvs. pentru toate întrebările sau cererile de informații;
• Gestiona depunerea CV-ului dvs. și procesul de recrutare;
Vă rugăm să rețineți faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe interesul legitim al ALTEN România.
ALTEN România folosește cookie-uri atunci când navigați pe web site-ul său. Puteți afla mai multe despre utilizarea acestor cookie-uri de aici.Cine are acces la datele dumneavoastră?


Informațiile pe care le colectăm sunt destinate exclusiv ALTEN România. Niciuna dintre datele dvs. personale nu va fi partajată cu terți.Cât timp vor fi stocate datele personale?


• În secțiunea „Contact”, timpul necesar pentru procesarea cererii;
• Pentru a procesa transmiterea CV-ului și pentru a gestiona procesul de recrutare, la 2 ani de la ultimul nostru contact cu dvs.Care sunt drepturile dumneavoastră?


Aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datelor, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate sau dreptul de a stabili ce se întâmplă cu datele in caz de deces, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpc@altenromania.ro .
De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Actualizarea politicii


Această politică a fost actualizată la 17.03.2021.
Dacă prezenta politică se modifică veți fi informat pe site.Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale


În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul General European pentru Protecția Datelor” sau ”GDPR”), ALTEN SI – TECHNO ROMANIA S.R.L., cu sediul social în București, Șos. Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etaj 5, Sector 2, înregistrată în Registrului Comerțului sub nr. J40/1228/1995, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 7012150 (”Alten”), vă informează în legătură cu prelucrarea datelor personale, astfel:
• Notă de informare pentru candidați;
• Notă de informare pentru angajați;
• Notă de informare pentru clienți și prospecți;
• Notă de informare pentru furnizori.Notă de informare pentru candidați


În conformitate cu discuția purtată cu personalul de recrutare al Alten, v-ați dat acordul de a participa la procesul de recrutare și de a ajuta la îmbunătățirea acestui proces prin prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră pot fi transmise către celelalte entități ale Grupului Alten pentru aceleași scopuri.
Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten. Acestea vor fi păstrate pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la ultimul contact cu dumneavoastră.
Vă reamintim că, sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datelor, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate sau dreptul de a vă retrage consimțământul, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpc@altenromania.ro. De asemenea aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Notă de informare pentru angajați


În conformitate cu Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, Alten prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților săi, în scopul gestionării raporturilor de muncă/serviciu.
Scopul acestei prelucrări îl reprezintă, în mod specific, gestiunea salarizării, a carierei, derularea procesului de formare profesională, a procesului de organizare a muncii, furnizarea de resurse și echipamente IT, de comunicare internă și externă, de acces și de securitate a sediilor, bunurilor și persoanelor.
Prelucrarea datelor este întemeiată pe interesul legitim al Alten, pe îndeplinirea unor obligații legale și pe executarea contractului de muncă.
Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten.
Datele se păstrează pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea relației de muncă sau mai mult, dacă prevederile legale impun acest lucru.
Sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datele dumneavoastră personale, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpc@altenromania.ro. De asemenea aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Notă de informare pentru clienți și prospecți


În conformitate cu Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, Alten prelucrează date cu caracter personal în vederea gestiunii comerciale a clienților și a prospecților.
Prelucrarea acestor datelor este întemeiată pe interesul legitim al Alten și, acolo unde este cazul, pe executarea contractului.
Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten.
Acestea sunt păstrate până la 3 (trei) ani de la ultimul nostru contact, în cazul prospecților, sau până la 5 (cinci) ani de la încheierea relației noastre comerciale, în cazul clienților, cu excepția cazului în care prevederile legale impun o perioadă mai lungă.
Sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datele dumneavoastră personale, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpc@altenromania.ro. De asemenea aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Notă de informare pentru furnizori


În conformitate cu Regulamentul General European pentru Protecția Datelor, Alten prelucrează date cu caracter personal pentru gestiunea furnizorilor și prestatorilor.
Prelucrarea acestor datelor este întemeiată pe interesul legitim al Alten și, dacă este cazul, pe executarea contractului.
Datele colectate sunt esențiale pentru această prelucrare și sunt destinate departamentelor autorizate din cadrul Alten.
Acestea sunt păstrate până la 5 (cinci) ani de la încheierea relației noastre contractuale, cu excepția cazului în care dispozițiile legale impun o perioadă mai lungă.
Sub rezerva anumitor condiții și limitări legale, aveți dreptul de a accesa, a corecta sau de a solicita ștergerea datele dumneavoastră personale, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitate, pe care le puteți exercita trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpc@altenromania.ro. De asemenea aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.